Bezpieczeństwo

Czy operatorzy maszyn budowlanych muszą przejść badania psychologiczne? Wyjaśniają eksperci ze Studia Badań Psychologicznych i Psychoterapii Auto-Sugestia

• Zakładki: 27


Operatorzy maszyn budowlanych są odpowiedzialni za wykonywanie wielu skomplikowanych i niebezpiecznych zadań, dlatego ważne jest, aby mieli odpowiednie umiejętności i wiedzę. Badania psychologiczne określają predyspozycje do kierowania sprzętem budowlanym i zmechanizowanym. Dowiedz się, na czym polega to badanie. 

Operatorzy maszyn budowlanych wykonują pracę wymagającą precyzji i dokładności. Nawet najbardziej doświadczeni operatorzy mogą napotkać problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość ich pracy. Badania operatorów maszyn  są sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności wykonywanych prac, a ponadto mogą być stosowane jako narzędzie do identyfikacji potencjalnych problemów i określenia odpowiednich środków ich rozwiązywania. Badania psychologiczne są ważnym elementem procesu rekrutacji i są niezbędne do uzyskania uprawnień na kierowanie maszynami i urządzeniami. Ten rodzaj konsultacji medycyny pracy został szczegółowo zdefiniowany w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  Jest regulowany również przez rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287). Tego typu badania skierowane są do operatorów koparek, koparko-ładowarek i ładowarek, dźwigów, żurawi wieżowych, suwnic, wózków widłowych, akumulatorowych i jezdniowych, a także meleksów i wszelkich maszyn w ruchu.

Badania psychologiczne operatorów maszyn – co obejmują?

Badanie psychologiczne, które ma na celu zweryfikowanie zdolności do pracy z maszynami budowlanymi, obejmuje ocenę umiejętności interpersonalnych, koncentracji i zdolności do podejmowania decyzji. Operatorzy muszą również udowodnić, że są odpowiednio przeszkoleni i mają doświadczenie w obsłudze maszyn budowlanych, a także potrafią dostosować się do zmieniających się warunków i sytuacji, radząc sobie ze stresem i presją czasu. Badania z psychotechniki obejmują ankiety i testy osobowości, testy sprawności umysłowej, podzielności i koncentracji uwagi, testy aparaturowe takie jak badanie czasu reakcji, badanie oceny prędkości, badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Na badanie należy zabrać skierowanie na badania (jeśli zostało wydane), dokument tożsamości, a także soczewki lub okulary, w przypadku, gdy badany ich używa.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *